Argeweb
Is uw domein nog beschikbaar?
www. .
WELKOM

Dit is een van de webservers van Argeweb

Is dit niet de pagina die u verwacht?

U komt op deze pagina terecht wanneer...

 • u in plaats van de naam van het domein het ip-adres van deze server heeft ingevoerd.
 • uw domein nog maar heel recent geregistreerd is, en daardoor nog niet actief is.
 • het hosting pakket geannuleerd is, maar het domein nog steeds bij ons geregistreerd staat.
 • een account tijdelijk is afgesloten.
 • er sprake is van een technisch mankement.
 • uw subdomein nog maar kort geleden aangevraagd is, en daardoor nog niet actief is.

Als u meer vragen heeft over het verschijnen van deze pagina dan kunt u contact met ons opnemen via email op support@argeweb.nl onder vermelding van de domeinnaam. Verder zijn wij tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op 088 800 7500.

Meer weten over webhosting? Bezoek de Argeweb site.

Met vriendelijke groet,
Argeweb


This is one of the webservers of Argeweb

Why do you see this page and not the one you were expecting?

You reach this page when:

 • instead of a domain name you entered the ip-address of this server.
 • the domain has only recently been registered, and the webhostingplan has not yet been generated.
 • the webhostingplan has been terminated, but the domain registration still points to Argeweb.
 • access to the website has been temporarily disabled.
 • we are experiencing some technical difficulties.

If you have any questions, you can contact us at support@argeweb.nl phone: 088 800 7500

With kind regards,
Argeweb